#
#
#
 
માહિતી અધિકાર અધિનિયમ
 
ભરતી
 
ઘન કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો - ૨૦૧૬
 
પ્લાસ્ટીક કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો અંગેની જાહેર નોટીસ
 
પ્લાસ્ટીક કચરા વ્યવસ્થાપન નિયમો - ૨૦૧૬
 
મેન્યુઅલ સ્કેવેંજર એકટ
 
એસ.યુ.એચ સર્વેની વિગત
 
વેન્ડર સર્વેની વિગત
જેતપુર-નવાગઢ નગરપાલિકાની વેબસાઈટ પર આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે...

——વાંકી મૂંછો, વાંકી પાઘડી,
વાંકી શિરોહી તલવાર, રાંગામાં ઘોડીયું થનગને, ઈ મુલક કાઠીયાવાડ. ˆˆ

જેતપુર...
  ઔધોગિક દષ્‍િટએ જેતપુર સાડી રંગાટ ક્ષેત્રે દેશ તેમજ વિદેશમાં મોટા પાયે નિકાસ કરે છે.
સાડી ઉધોગ...
શહેરી સહભાગિતા મંચ
(થર્ડ પાર્ટી લીંક)
 
   
Shaheri Vikas Varsh Nirmal Gujarat Click for            Login Click to Download Fonts
  નોંધ: આ વેબસાઈટ પર દર્શાવેલ માહિતી,આંકડા કે રકમ નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરથી લીઘેલ છે.પરંતુ શરતચૂક કે અન્ય કારણસર કોઈ પણ પ્રકારની માહિતીમાં ખામી કે ભૂલ હોય તો નગરપાલિકાના રેકોર્ડ પરની માહિતી સાચી ગણવી. આ અંગે વેબસાઈટને કોઈ પણ પ્રકારે જવાબદાર ઠેરવી શકાશે નહી.  
Site Visitors : widget counter code
Blogs Counter
Last Updated Date : 17-03-2020